Sòng Kong-chong (宋光宗; 1147 nî 9 goe̍h 30 ji̍t – 1200 nî 9 goe̍h 17 ji̍t), pún-miâ Tiō Tun (趙惇), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-12 tāi hông-tè.

Sòng Kong-chong
宋光宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1189 nî 2 goe̍h 18 ji̍t – 1194 nî 7 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Hàu-chong
Kè-jīm Sòng Lêng-chong
Choân-miâ
Tiō Tun (趙惇)
Sē-hō
Chû Hàu Hông-tè (慈孝皇帝)
Biō-hō
Kong-chong (光宗)
Lāu-pē Sòng Hàu-chong
Chhut-sì 1147 nî 9 goe̍h 30 ji̍t(1147-09-30)
Kòe-sin 1200 nî 9 goe̍h 17 ji̍t (52 hòe)