1200 nî

chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi
: 1195 nî | 1196 nî | 1197 nî | 1198 nî | 1199 nî | 1200 nî | 1201 nî | 1202 nî | 1203 nî | 1204 nî | 1205 nî
1200 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1200 nî
MCC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1744 nî
Tō-kàu-le̍k 3897 nî
Hoê-le̍k 596~597
Hông-kì 1860 nî
Tân-kì 3533 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4960~4961
Se-chōng-le̍k im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
kàu
iông thih kâu (lcags pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1255 – 1256
- Shaka Samvat 1122 – 1123
Iran le̍k 578 – 579
Runic le̍k 1450
Assyria le̍k 5950 nî
Ethiopia le̍k 1194~1195

1200 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái