chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi
: 1194 nî | 1195 nî | 1196 nî | 1197 nî | 1198 nî | 1199 nî | 1200 nî | 1201 nî | 1202 nî | 1203 nî | 1204 nî
1199 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-ngó͘
kàu
Kí-bī
Gregorius le̍k 1199 nî
MCXCIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1743 nî
Tō-kàu-le̍k 3896 nî
Hoê-le̍k 595~596
Hông-kì 1859 nî
Tân-kì 3532 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4959~4960
Se-chōng-le̍k iông thó͘ bé (sa pho rta)
kàu
im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1254 – 1255
- Shaka Samvat 1121 – 1122
Iran le̍k 577 – 578
Runic le̍k 1449
Assyria le̍k 5949 nî
Ethiopia le̍k 1193~1194

1199 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1199 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái