Khèng-goân (Lâm Sòng)

Khèng-goân (慶元; 1195 nî ~ 1200 nî) sī Lâm Sòng Lêng-chong ê liân-hō; chêng-āu 6 tang.

慶元
Khèng-goân
1195 nî ~ 1200 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Lêng-chong
Tn̂g-té
6 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Khèng-goân (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Siāu-hi
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Ka-thài