chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi
: 1142 nî | 1143 nî | 1144 nî | 1145 nî | 1146 nî | 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî
1147 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-în
kàu
Teng-báu
Gregorius le̍k 1147 nî
MCXLVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1691 nî
Tō-kàu-le̍k 3844 nî
Hoê-le̍k 541~542
Hông-kì 1807 nî
Tân-kì 3480 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4907~4908
Se-chōng-le̍k iông hoé hó͘ (me pho stag)
kàu
im hoé thò͘ (me mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1202 – 1203
- Shaka Samvat 1069 – 1070
Iran le̍k 525 – 526
Runic le̍k 1397
Assyria le̍k 5897 nî
Ethiopia le̍k 1141~1142

1147 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1146 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái