Lý Eng-chong (Oa̍t-lâm-gí: Lý Anh Tông, 1136 nî  – 1175 nî ), pún-miâ Lý Thiên Tộ (李天祚 Lí Thian-chà), sī Oa̍t-lâm Lý Tiâu ê tē 6 tāi hông-tè, 1138 nî kàu 1175 nî chāi-ūi.