chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi
: 1170 nî | 1171 nî | 1172 nî | 1173 nî | 1174 nî | 1175 nî | 1176 nî | 1177 nî | 1178 nî | 1179 nî | 1180 nî
1175 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 1175 nî
MCLXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1719 nî
Tō-kàu-le̍k 3872 nî
Hoê-le̍k 570~571
Hông-kì 1835 nî
Tân-kì 3508 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4935~4936
Se-chōng-le̍k iông bo̍k bé (shing pho rta)
kàu
im bo̍k iûⁿ (shing mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1230 – 1231
- Shaka Samvat 1097 – 1098
Iran le̍k 553 – 554
Runic le̍k 1425
Assyria le̍k 5925 nî
Ethiopia le̍k 1169~1170

1175 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1175 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái