chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi
: 1166 nî | 1167 nî | 1168 nî | 1169 nî | 1170 nî | 1171 nî | 1172 nî | 1173 nî | 1174 nî | 1175 nî | 1176 nî
1171 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 1171 nî
MCLXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1715 nî
Tō-kàu-le̍k 3868 nî
Hoê-le̍k 566~567
Hông-kì 1831 nî
Tân-kì 3504 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4931~4932
Se-chōng-le̍k iông thih hó͘ (lcags pho stag)
kàu
im thih thò͘ (lcags mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1226 – 1227
- Shaka Samvat 1093 – 1094
Iran le̍k 549 – 550
Runic le̍k 1421
Assyria le̍k 5921 nî
Ethiopia le̍k 1165~1166

1171 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1171 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái