Khiân-tō (Lâm Sòng)

Khiân-tō (乾道; 1165 nî ~ 1173 nî) sī Lâm Sòng Hàu-chong ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

乾道
Khiân-tō
1165 nî ~ 1173 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Hàu-chong
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Khiân-tō (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Liông-heng
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Sûn-hi