Hông-thóng (皇統; 1141 nî ~ 1149 nî) sī Kim-tiâu Hi-chong ê liân-hō; chêng-āu 9 tang.

皇統
Hông-thóng
1141 nî ~ 1149 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Hi-chong
Tn̂g-té
9 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Hông-thóng (Kim)
Chiap-sio̍k
Thian-koàn
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Thian-tek