chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi
: 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî | 1153 nî | 1154 nî | 1155 nî | 1156 nî | 1157 nî
1152 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1152 nî
MCLII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1696 nî
Tō-kàu-le̍k 3849 nî
Hoê-le̍k 547~548
Hông-kì 1812 nî
Tân-kì 3485 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4912~4913
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1207 – 1208
- Shaka Samvat 1074 – 1075
Iran le̍k 530 – 531
Runic le̍k 1402
Assyria le̍k 5902 nî
Ethiopia le̍k 1146~1147

1152 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1152 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái