Thian-sēng (天盛; 1149 nî ~ 1169 nî) sī Se Hā Jîn-chong ê liân-hō; chêng-āu 21 tang.

天盛
Thian-sēng
1149 nî ~ 1169 nî
Kok-ka
Se Hā
Kun-chú
Jîn-chong
Tn̂g-té
21 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Thian-sēng (Se Hā)
Chiap-sio̍k
Jîn-khèng
Se Hā ê liân-hō Kè-sio̍k
Khiân-iū