chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi
: 1143 nî | 1144 nî | 1145 nî | 1146 nî | 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî | 1153 nî
1148 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Teng-báu
kàu
Bō͘-sîn
Gregorius le̍k 1148 nî
MCXLVIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1692 nî
Tō-kàu-le̍k 3845 nî
Hoê-le̍k 542~543
Hông-kì 1808 nî
Tân-kì 3481 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4908~4909
Se-chōng-le̍k im hoé thò͘ (me mo yos)
kàu
iông thó͘ lêng (sa pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1203 – 1204
- Shaka Samvat 1070 – 1071
Iran le̍k 526 – 527
Runic le̍k 1398
Assyria le̍k 5898 nî
Ethiopia le̍k 1142~1143

1148 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1148 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái