chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi
: 1146 nî | 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî | 1153 nî | 1154 nî | 1155 nî | 1156 nî
1151 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1151 nî
MCLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1695 nî
Tō-kàu-le̍k 3848 nî
Hoê-le̍k 546~547
Hông-kì 1811 nî
Tân-kì 3484 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4911~4912
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1206 – 1207
- Shaka Samvat 1073 – 1074
Iran le̍k 529 – 530
Runic le̍k 1401
Assyria le̍k 5901 nî
Ethiopia le̍k 1145~1146

1151 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1151 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái