chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi
: 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî | 1153 nî | 1154 nî | 1155 nî | 1156 nî | 1157 nî | 1158 nî | 1159 nî | 1160 nî
1155 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 1155 nî
MCLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1699 nî
Tō-kàu-le̍k 3852 nî
Hoê-le̍k 550~551
Hông-kì 1815 nî
Tân-kì 3488 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4915~4916
Se-chōng-le̍k iông bo̍k káu (shing pho khyi)
kàu
im bo̍k ti (shing mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1210 – 1211
- Shaka Samvat 1077 – 1078
Iran le̍k 533 – 534
Runic le̍k 1405
Assyria le̍k 5905 nî
Ethiopia le̍k 1149~1150

1155 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1155 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái