Cheng-goân (貞元; 1153 nî ~ 1156 nî) sī Kim-tiâu Hái-lêng-ông Oân-gân Liāng ê liân-hō; chêng-āu 4 tang.

貞元
Cheng-goân
1153 nî ~ 1156 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Hái-lêng-ông Oân-gân Liāng
Tn̂g-té
4 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Cheng-goân (Kim)
Chiap-sio̍k
Thian-tek
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Chèng-liông