chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi
: 1155 nî | 1156 nî | 1157 nî | 1158 nî | 1159 nî | 1160 nî | 1161 nî | 1162 nî | 1163 nî | 1164 nî | 1165 nî
1160 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 1160 nî
MCLX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1704 nî
Tō-kàu-le̍k 3857 nî
Hoê-le̍k 555~556
Hông-kì 1820 nî
Tân-kì 3493 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4920~4921
Se-chōng-le̍k im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
kàu
iông thih lêng (lcags pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1215 – 1216
- Shaka Samvat 1082 – 1083
Iran le̍k 538 – 539
Runic le̍k 1410
Assyria le̍k 5910 nî
Ethiopia le̍k 1154~1155

1160 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1160 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái