chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi
: 1225 nî | 1226 nî | 1227 nî | 1228 nî | 1229 nî | 1230 nî | 1231 nî | 1232 nî | 1233 nî | 1234 nî | 1235 nî
1230 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 1230 nî
MCCXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1774 nî
Tō-kàu-le̍k 3927 nî
Hoê-le̍k 627~628
Hông-kì 1890 nî
Tân-kì 3563 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4990~4991
Se-chōng-le̍k im thó͘ gû (sa mo glang)
kàu
iông thih hó͘ (lcags pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1285 – 1286
- Shaka Samvat 1152 – 1153
Iran le̍k 608 – 609
Runic le̍k 1480
Assyria le̍k 5980 nî
Ethiopia le̍k 1224~1225

1230 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1230 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái