chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi
: 1226 nî | 1227 nî | 1228 nî | 1229 nî | 1230 nî | 1231 nî | 1232 nî | 1233 nî | 1234 nî | 1235 nî | 1236 nî
1231 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-în
kàu
Sin-báu
Gregorius le̍k 1231 nî
MCCXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1775 nî
Tō-kàu-le̍k 3928 nî
Hoê-le̍k 628~629
Hông-kì 1891 nî
Tân-kì 3564 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4991~4992
Se-chōng-le̍k iông thih hó͘ (lcags pho stag)
kàu
im thih thò͘ (lcags mo yos)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1286 – 1287
- Shaka Samvat 1153 – 1154
Iran le̍k 609 – 610
Runic le̍k 1481
Assyria le̍k 5981 nî
Ethiopia le̍k 1225~1226

1231 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1231 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái