Muslim ("Mú-sir-lìm") sī chí chong-kàu Islam ê sìn-tô͘ ia̍h si̍t-hêng-chiá, thong-sè-kài ê Muslim jîn-kháu ū 16 ek chó-iū, siāng chē ê kok-ka sī Ìn-nî, chiàm 2 ek gōa.

Muslim