Aragón

(Tùi Aragon choán--lâi)

Aragón (Catalunya-gí: Aragó) sī Se-pan-gâ tang-pak-pō͘ ê chi̍t-ê chū-tī siā-lí (comunidad autónoma), siú-hú sī Zaragoza, lāi-té hun 3-ê séng (provincia): Huesca, Zaragoza, kap Teruel.

Aragón ê hoān-ûi.

Le̍k-sú

siu-kái

Hiān-tāi ê Aragón tio̍h sī khah-chá Aragón Ông-kok ê só͘-chāi-tē.