Aragón Ông-kok (Se-pan-gâ-gí: Reino de Aragón) sī 1035 nî kàu 1707 nîIberia Poàn-tó chi̍t-ê tāi-iok chi-phoè kin-á-ji̍t Se-pan-gâ Aragón tē-khu ê kok-ka.

Aragón ê kok-ông mā khòng-chè tio̍h Valencia kap Catalunya.