Siāu-tēng (Lâm Sòng)

Siāu-tēng (紹定; 1228 nî ~ 1233 nî) sī Lâm Sòng Lí-chong ê liân-hō; chêng-āu 6 tang.

紹定
Siāu-tēng
1228 nî ~ 1233 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Lí-chong
Tn̂g-té
6 tang

Tōa Tāi-chì siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió siu-kái

Siong-koan siu-kái


Siāu-tēng (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Pó-khèng
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Toan-pêng