Sòng Lí-chong (宋理宗; 1205 nî 1 goe̍h 26 ji̍t – 1264 nî 11 goe̍h 16 ji̍t), pún-miâ Tiō Ûn (趙昀), sī Tiong-kok Sòng-tiâu ê tē-14 tāi hông-tè.

Sòng Lí-chong
宋理宗
Sòng-tiâu ê hông-tè
Sòng-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 1224 nî 9 goe̍h 17 ji̍t – 1264 nî 11 goe̍h 16 ji̍t
Chêng-jīm Sòng Lêng-chong
Kè-jīm Sòng Tō͘-chong
Choân-miâ
Tiō Ûn (趙昀)
Sē-hō
An Hàu Hông-tè (安孝皇帝)
Biō-hō
Lí-chong (理宗)
Chhut-sì Tiō Ú-kú (趙與莒)
1205 nî 1 goe̍h 26 ji̍t(1205-01-26)
Kòe-sin 1264 nî 11 goe̍h 16 ji̍t (59 hòe)
Chhiam-miâ