Chèng-tāi (正大; 1224 nî ~ 1231 nî) sī Kim-tiâu Ai-chong ê liân-hō; chêng-āu 8 tang.

正大
Chèng-tāi
1224 nî ~ 1231 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Ai-chong
Tn̂g-té
8 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Chèng-tāi (Kim)
Chiap-sio̍k
Goân-kong
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Khai-heng