chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi
: 1219 nî | 1220 nî | 1221 nî | 1222 nî | 1223 nî | 1224 nî | 1225 nî | 1226 nî | 1227 nî | 1228 nî | 1229 nî
1224 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 1224 nî
MCCXXIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1768 nî
Tō-kàu-le̍k 3921 nî
Hoê-le̍k 621~622
Hông-kì 1884 nî
Tân-kì 3557 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4984~4985
Se-chōng-le̍k im chúi iûⁿ (chu mo lug)
kàu
iông bo̍k kâu (shing pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1279 – 1280
- Shaka Samvat 1146 – 1147
Iran le̍k 602 – 603
Runic le̍k 1474
Assyria le̍k 5974 nî
Ethiopia le̍k 1218~1219

1224 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1224 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái