Ka-tēng (嘉定; 1208 nî ~ 1224 nî) sī Lâm Sòng Lêng-chong ê liân-hō; chêng-āu 17 tang.

嘉定
Ka-tēng
1208 nî ~ 1224 nî
Kok-ka
Lâm Sòng
Kun-chú
Lêng-chong
Tn̂g-té
17 tang

Tōa Tāi-chì

siu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pió

siu-kái

Siong-koan

siu-kái


Ka-tēng (Lâm Sòng)
Chiap-sio̍k
Khai-hi
Lâm Sòng ê liân-hō Kè-sio̍k
Pó-khèng