Hā Hiàn-chong

Hā Hiàn-chong (hàn-jī: 夏獻宗; 1181 nî  – 1226 nî ) sī Se Hā ê tē-9 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Tek-ōng (李德旺). Hiàn-chong tī 1223 nî kàu 1226 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Hiàn-chong (獻宗), sè-hō Heng-tek Hông-tè (興德皇帝).

Hā Hiàn-chong
夏獻宗
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Lí Tek-ōng (李德旺)
Biō-hō Hiàn-chong (獻宗)
Sē-hō Heng-tek Hông-tè (興德皇帝)
Chèng-kôan Se Hā
To-siâⁿ Heng-khèng-hú
Chāi-sè 1181 nî - 1226 nî
Chāi-ūi 1223 nî - 1226 nî
Bîn-cho̍k Tóng-hāng