Hā Sîn-chong

Hā Sîn-chong (hàn-jī: 夏神宗; 1163 nî  – 1226 nî ) sī Se Hā ê tē-8 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Chun-hiok (李遵頊). Sîn-chong tī 1211 nî kàu 1223 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Sîn-chong (神宗), sè-hō Eng-bûn Hông-tè (英文皇帝).

Hā Sîn-chong
夏神宗
Khài-iàu
Sèⁿ-miâ Lí Chun-hiok (李遵頊)
Biō-hō Sîn-chong (神宗)
Sē-hō Eng-bûn Hông-tè (英文皇帝)
Chèng-kôan Se Hā
To-siâⁿ Heng-khèng-hú
Chāi-sè 1163 nî - 1226 nî
Chāi-ūi 1211 nî - 1223 nî
Bîn-cho̍k Tóng-hāng