Hā Sîn-chong (夏神宗; 1163 nî  – 1226 nî ) sī Se Hā ê tē-8 tāi hông-tè; Tóng-hāng bîn-cho̍k jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Lí Chun-hiok (李遵頊). Sîn-chong tī 1211 nî kàu 1223 nî kî-kan chāi-ūi. Kòe-sin liáu-āu, biō-hō Sîn-chong (神宗), sè-hō Eng-bûn Hông-tè (英文皇帝).

Hā Sîn-chong
夏神宗
Se Hā ê hông-tè
Se Hā ê hông-tè
Chāi-ūi 1211 nî – 1223 nî
Chêng-jīm Hā Siong-chong
Kè-jīm Hā Hiàn-chong
Choân-miâ
Lí Chun-hiok (李遵頊)
Sē-hō
Eng Bûn Hông-tè (英文皇帝)
Biō-hō
Sîn-chong (神宗)
Chhut-sì 1163 nî
Kòe-sin 1226 nî (62–63 hòe)