chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi
: 1206 nî | 1207 nî | 1208 nî | 1209 nî | 1210 nî | 1211 nî | 1212 nî | 1213 nî | 1214 nî | 1215 nî | 1216 nî
1211 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 1211 nî
MCCXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1755 nî
Tō-kàu-le̍k 3908 nî
Hoê-le̍k 607~608
Hông-kì 1871 nî
Tân-kì 3544 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4971~4972
Se-chōng-le̍k iông thih bé (lcags pho rta)
kàu
im thih iûⁿ (lcags mo lug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1266 – 1267
- Shaka Samvat 1133 – 1134
Iran le̍k 589 – 590
Runic le̍k 1461
Assyria le̍k 5961 nî
Ethiopia le̍k 1205~1206

1211 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1211 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái