chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi
: 1207 nî | 1208 nî | 1209 nî | 1210 nî | 1211 nî | 1212 nî | 1213 nî | 1214 nî | 1215 nî | 1216 nî | 1217 nî
1212 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-bī
kàu
Jîm-sin
Gregorius le̍k 1212 nî
MCCXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1756 nî
Tō-kàu-le̍k 3909 nî
Hoê-le̍k 608~609
Hông-kì 1872 nî
Tân-kì 3545 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4972~4973
Se-chōng-le̍k im thih iûⁿ (lcags mo lug)
kàu
iông chúi kâu (chu pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1267 – 1268
- Shaka Samvat 1134 – 1135
Iran le̍k 590 – 591
Runic le̍k 1462
Assyria le̍k 5962 nî
Ethiopia le̍k 1206~1207

1212 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1212 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái