chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi | 1240 nî-tāi | 1250 nî-tāi | 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi
: 1237 nî | 1238 nî | 1239 nî | 1240 nî | 1241 nî | 1242 nî | 1243 nî | 1244 nî | 1245 nî | 1246 nî | 1247 nî
1242 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 1242 nî
MCCXLII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1786 nî
Tō-kàu-le̍k 3939 nî
Hoê-le̍k 639~640
Hông-kì 1902 nî
Tân-kì 3575 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5002~5003
Se-chōng-le̍k im thih gû (lcags mo glang)
kàu
iông chúi hó͘ (chu pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1297 – 1298
- Shaka Samvat 1164 – 1165
Iran le̍k 620 – 621
Runic le̍k 1492
Assyria le̍k 5992 nî
Ethiopia le̍k 1236~1237

1242 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1242 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái