Trần Tiâu (Oa̍t-lâm-gí: Nhà Trần / 家陳), sī kó͘-chá Oa̍t-lâm ê chi̍t-ê tiâu-tāi. 1225 nî nî-bóe, Lý Tiâu chòe-āu-ê hông-tè Lý Chiêu Hoàng niū-ūi hō Trần Thài-chong, Trần Tiâu chèng-sek kiàn-li̍p; Trần Tiâu ê kiaⁿ-siâⁿ tī Thăng Long, kok-hō hō-chòe Đại Việt (大越, Tāi-oa̍t). 1400 nî, bia̍t-bông.

Trần Tiâu tī Oa̍t-lâm pak-pêng (lâm-sek).