Pérotin, tāi-khài tī 1200 nî chiân-āu oa̍h-hiáⁿ, sī Au-chiu ê chok-khek-ka, hông jīn-ûi sī Hoat-kok-lâng, seng-oa̍h tī 12 sè-kí bóe kàu 13 sè-kí chá-kî.