chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi
: 1145 nî | 1146 nî | 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî | 1151 nî | 1152 nî | 1153 nî | 1154 nî | 1155 nî
1150 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-sū
kàu
Keng-ngó͘
Gregorius le̍k 1150 nî
MCL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1694 nî
Tō-kàu-le̍k 3847 nî
Hoê-le̍k 545~546
Hông-kì 1810 nî
Tân-kì 3483 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4910~4911
Se-chōng-le̍k im thó͘ choâ (sa mo sbrul)
kàu
iông thih bé (lcags pho rta)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1205 – 1206
- Shaka Samvat 1072 – 1073
Iran le̍k 528 – 529
Runic le̍k 1400
Assyria le̍k 5900 nî
Ethiopia le̍k 1144~1145

1150 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1150 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái