chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi
: 1140 nî | 1141 nî | 1142 nî | 1143 nî | 1144 nî | 1145 nî | 1146 nî | 1147 nî | 1148 nî | 1149 nî | 1150 nî
1145 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 1145 nî
MCXLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1689 nî
Tō-kàu-le̍k 3842 nî
Hoê-le̍k 539~540
Hông-kì 1805 nî
Tân-kì 3478 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4905~4906
Se-chōng-le̍k iông bo̍k chhí (shing pho byi)
kàu
im bo̍k gû (shing mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1200 – 1201
- Shaka Samvat 1067 – 1068
Iran le̍k 523 – 524
Runic le̍k 1395
Assyria le̍k 5895 nî
Ethiopia le̍k 1139~1140

1145 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1145 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái