chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1110 nî-tāi | 1120 nî-tāi | 1130 nî-tāi | 1140 nî-tāi | 1150 nî-tāi | 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi
: 1135 nî | 1136 nî | 1137 nî | 1138 nî | 1139 nî | 1140 nî | 1141 nî | 1142 nî | 1143 nî | 1144 nî | 1145 nî
1140 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 1140 nî
MCXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1684 nî
Tō-kàu-le̍k 3837 nî
Hoê-le̍k 534~535
Hông-kì 1800 nî
Tân-kì 3473 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4900~4901
Se-chōng-le̍k im thó͘ iûⁿ (sa mo lug)
kàu
iông thih kâu (lcags pho spre'u)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1195 – 1196
- Shaka Samvat 1062 – 1063
Iran le̍k 518 – 519
Runic le̍k 1390
Assyria le̍k 5890 nî
Ethiopia le̍k 1134~1135

1140 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1140 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái