Kàu-hông Lucius 2-sè

Lucius 2-sè (?  – 1145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-166 jīm kàu-hông; tī 1144 nî kàu 1145 nî chāi-ūi.

Lucius 2-sè
Kàu-hông Lucius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Caelestinus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eugenius 3-sè