Kàu-hông Lucius 2-sè

Lucius 2-sè (?  – 1145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-166 jīm kàu-hông; tī 1144 nî kàu 1145 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Lucius 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1144 nî 3 goe̍h 9 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t
Chêng-jīm Caelestinus 2-sè
Kè-jīm Eugenius 3-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1144 nî 3 goe̍h 12 ji̍t
Albéric d'Ostie seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1122 nî 12 goe̍h
Callistus 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gherardo Caccianemici dal Orso
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Bologna
Kòe-sin 1145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Lucius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Caelestinus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Eugenius 3-sè