Kàu-hông Eugenius 3-sè

Eugenius 3-sè (1088 nî 5 goe̍h 4 ji̍t – 1153 nî 7 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-167 jīm kàu-hông; tī 1145 nî kàu 1153 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Eugenius 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1145 nî 2 goe̍h 15 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1153 nî 7 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Lucius 2-sè
Kè-jīm Anastasius 4-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1135 nî
Su-kàu/chú-kàu 1145 nî 12 goe̍h 18 ji̍t
Innocentius 2-sè seng-sū
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Bernardo Pignatelli
Chhut-sì iok 1080 nî
Pisa Kiōng-hô-kok Pisa
Kòe-sin 1153 nî 7 goe̍h 8 ji̍t (73 hòe)
Kàu-hông-léng Tivoli
Kok-che̍k Pisa Kiōng-hô-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 7 goe̍h 8 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Lia̍t-hok 1872 nî 12 goe̍h 28 ji̍t
Lô-má (iû Pius 9-sè)
Kàu-hông Eugenius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Lucius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 4-sè