Pius 9-sè (1792 nî 5 goe̍h 13 ji̍t – 1878 nî 2 goe̍h 7 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-255 jīm kàu-hông; tī 1846 nî kàu 1878 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Pius 9-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1846 nî 6 goe̍h 16 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1878 nî 2 goe̍h 7 ji̍t
Chêng-jīm Gregorius 16-sè
Kè-jīm Leo 13-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1819 nî 4 goe̍h 10 ji̍t
Fabrizio Sceberras Testaferrata koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1827 nî 6 goe̍h 3 ji̍t
Francesco Saverio Castiglioni seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1839 nî 12 goe̍h 23 ji̍t (In pectore)
1840 nî 12 goe̍h 14 ji̍t (soan-pò͘)
Gregorius 16-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Maria Mastai Ferretti
Chhut-sì 1792 nî 5 goe̍h 13 ji̍t(1792-05-13)
Kàu-hông-léng Senigallia
Kòe-sin 1878 nî 2 goe̍h 7 ji̍t (85 hòe)
Vaticano
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Crux de Cruce
Chhiam-miâ Kàu-hông Pius 9-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Pius 9-sè--ê bûn-chiong
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 2 goe̍h 7 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Chheng-hō Lia̍t-hok
Lia̍t-hok 2000 nî 9 goe̍h 3 ji̍t
Vaticano Santo Petrus Kóng-tiûⁿ (iû Ioannes Paulus 2-sè)
Kàu-hông Pius 9-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 16-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 13-sè