Leo 13-sè (1810 nî 3 goe̍h 2 ji̍t – 1903 nî 7 goe̍h 20 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-256 jīm kàu-hông; tī 1878 nî kàu 1903 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 13-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1878 nî 2 goe̍h 20 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1903 nî 7 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Pius 9-sè
Kè-jīm Pius 10-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1837 nî 12 goe̍h 31 ji̍t
Carlo Odescalchi koat-tēng sū-kai/sū-sèng
Su-kàu/chú-kàu 1843 nî 2 goe̍h 19 ji̍t
Luigi Lambruschini seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1853 nî 12 goe̍h 19 ji̍t
Pius 9-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci
Chhut-sì 1810 nî 3 goe̍h 2 ji̍t(1810-03-02)
Hoat-lân-se Tē-it Tè-kok Carpineto Romano
Kòe-sin 1903 nî 7 goe̍h 20 ji̍t (93 hòe)
Vaticano
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Lumen in coelo
Chhiam-miâ Kàu-hông Leo 13-sè--ê chhiam-miâ
Bûn-chiong Kàu-hông Leo 13-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Leo 13-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Pius 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 10-sè