Kàu-hông Innocentius 2-sè

Innocentius 2-sè (?  – 1143 nî 9 goe̍h 24 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-164 jīm kàu-hông; tī 1130 nî kàu 1143 nî chāi-ūi.

Innocentius 2-sè
Kàu-hông Innocentius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Honorius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Caelestinus 2-sè