Caelestinus 2-sè (?  – 1144 nî 3 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-165 jīm kàu-hông; tī 1143 nî kàu 1144 nî chāi-ūi.

Caelestinus 2-sè
Kàu-hông Caelestinus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Innocentius 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lucius 2-sè