Kàu-hông Honorius 2-sè

Honorius 2-sè (?  – 1130 nî 2 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-163 jīm kàu-hông; tī 1124 nî kàu 1130 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Honorius 2-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1124 nî 12 goe̍h 21 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1130 nî 2 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Callistus 2-sè
Kè-jīm Innocentius 2-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 1117 nî
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1099 nî
Urbanus 2-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Lamberto Scannabecchi
Chhut-sì 1060 nî 2 goe̍h 9 ji̍t(1060-02-09)
Kàu-hông-léng Fiagnano
Kòe-sin 1130 nî 2 goe̍h 13 ji̍t (70 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Honorius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Callistus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 2-sè