Kàu-hông Honorius 2-sè

Honorius 2-sè (?  – 1130 nî 2 goe̍h 13 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-163 jīm kàu-hông; tī 1124 nî kàu 1130 nî chāi-ūi.

Honorius 2-sè
Kàu-hông Honorius 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Callistus 2-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 2-sè