chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi | 1230 nî-tāi
: 1198 nî | 1199 nî | 1200 nî | 1201 nî | 1202 nî | 1203 nî | 1204 nî | 1205 nî | 1206 nî | 1207 nî | 1208 nî
1203 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 1203 nî
MCCIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1747 nî
Tō-kàu-le̍k 3900 nî
Hoê-le̍k 599~600
Hông-kì 1863 nî
Tân-kì 3536 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4963~4964
Se-chōng-le̍k iông chúi káu (chu pho khyi)
kàu
im chúi ti (chu phag mo)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1258 – 1259
- Shaka Samvat 1125 – 1126
Iran le̍k 581 – 582
Runic le̍k 1453
Assyria le̍k 5953 nî
Ethiopia le̍k 1197~1198

1203 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1203 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái