Thài-hô (泰和; 1201 nî ~ 1208 nî) sī Kim-tiâu Chiong-chong ê liân-hō; chêng-āu 8 tang.

泰和
Thài-hô
1201 nî ~ 1208 nî
Kok-ka
Kim-tiâu
Kun-chú
Chiong-chong
Tn̂g-té
8 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Thài-hô (Kim)
Chiap-sio̍k
Sêng-an
Kim-tiâu ê liân-hō Kè-sio̍k
Tāi-an