Kàu-hông Clemens 3-sè

Clemens 3-sè (1130 nî  – 1191 nî 3 goe̍h 27 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-174 jīm kàu-hông; tī 1187 nî kàu 1191 nî chāi-ūi.

Clemens 3-sè
Kàu-hông Clemens 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Caelestinus 3-sè