Kàu-hông Clemens 3-sè

Clemens 3-sè (1130 nî  – 1191 nî 3 goe̍h 27 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-174 jīm kàu-hông; tī 1187 nî kàu 1191 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Clemens 3-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1187 nî 12 goe̍h 19 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1191 nî 3 goe̍h 20 ji̍t
Chêng-jīm Gregorius 8-sè
Kè-jīm Caelestinus 3-sè
sèng-chit
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1179 nî 3 goe̍h
Alexander 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Paolo Scolari
Chhut-sì 1130 nî
Kàu-hông-léng Lô-má
Kòe-sin 1191 nî 3 goe̍h 20 ji̍t (61 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Clemens 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 8-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Caelestinus 3-sè