Kàu-hông Caelestinus 3-sè

Caelestinus 3-sè (?  – 1198 nî 1 goe̍h 8 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-175 jīm kàu-hông; tī 1191 nî kàu 1198 nî chāi-ūi.

Caelestinus 3-sè
Kàu-hông Caelestinus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Innocentius 3-sè