chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 11 sè-kí | 12 sè-kí | 13 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1160 nî-tāi | 1170 nî-tāi | 1180 nî-tāi | 1190 nî-tāi | 1200 nî-tāi | 1210 nî-tāi | 1220 nî-tāi
: 1186 nî | 1187 nî | 1188 nî | 1189 nî | 1190 nî | 1191 nî | 1192 nî | 1193 nî | 1194 nî | 1195 nî | 1196 nî
1191 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 1191 nî
MCXCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1735 nî
Tō-kàu-le̍k 3888 nî
Hoê-le̍k 587~588
Hông-kì 1851 nî
Tân-kì 3524 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4951~4952
Se-chōng-le̍k iông thih káu (lcags pho khyi)
kàu
im thih ti (lcags mo phag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1246 – 1247
- Shaka Samvat 1113 – 1114
Iran le̍k 569 – 570
Runic le̍k 1441
Assyria le̍k 5941 nî
Ethiopia le̍k 1185~1186

1191 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1191 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái