Kàu-hông Alexander 3-sè

Alexander 3-sè (?  – 1181 nî 8 goe̍h 30 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-170 jīm kàu-hông; tī 1159 nî kàu 1181 nî chāi-ūi.

Alexander 3-sè
Kàu-hông Alexander 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Hadrianus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Lucius 3-sè